چاپ خبر
دبیرستان دوره دوم امام هادي علیه السلام یکشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
هدف گذاري آموزشي براي انتخاب رشته دانشگاهي
باسمه تعالي
با عنايت به سياست گذاري آموزشي مجتمع امام هادي عليه السلام در خصوص ارتقاي سطح علمي دانش آموزان در پايه دوازدهم جلسات هدف گذاري آموزشي براي انتخاب رشته دانشگاهي  توسط نخبگان دانشگاه هاي سراسري برگزار گرديد.
نخبگان كشوري با بيان ديدگاه هاي خود در اين خصوص موجب افزايش انگيزش در دانش آموزان گرديدند و با راهنمايي هاي خود در خصوص تحصيل در رشته هاي دانشگاهي ضمن معرفي رشته ها در خصوص رسيدن به اين اهداف موضوعاتي را مطابق با سياست هاي آموزشي مدرسه مورد تاييد قرار دادند.
اميد است در جهت افزايش انگيزشي عزيزان پايه دوازدهم و دانش آموزان در مجتمع آموزشي امام هادي عليه السلام گام برداشته باشيم.
 
#گزارش_تصويري
انتهای پیام/.